Λαπαροσκοπική περίδεση τραχήλου μήτρας

Η ανεπάρκεια του τραχήλου είναι η βασικότερη αιτία αποβολών στο 2ο τρίμηνο της κύησης και αντιμετωπίζεται χειρουργικά με την περίδεση του τραχήλου. Η διάγνωση της ανεπάρκειας του τραχήλου γίνεται περί την 12η εβδομάδα με την κλινική εξέταση και το διακολπικό υπερηχογράφημα και πρέπει να εφαρμόζεται την 13η με 16η εβδομάδα κύησης. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως μπορεί να εφαρμοστεί και πολύ αργότερα, εφόσον προκύψει επείγουσα ένδειξη.

Η περίδεση μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της κύησης, κατά κύριο λόγο μεταξύ της 14ης και 18ης εβδομάδας κύησης, ή πριν από αυτήν σε γυναίκες με ιστορικό καθ΄ έξιν αποβολών 2ου τριμήνου.

Πώς γίνεται η λαπαροσκοπική περίδεση τραχήλου μήτρας

Γίνεται υπό γενική αναισθησία και τοποθετείται το ράμμα περίδεσης γύρω από τον τράχηλο της μήτρας. Συνήθως, η λαπαροσκοπική περίδεση χρησιμοποιείται, όταν αποτύχει η παραδοσιακή διακολπική περίδεση τραχήλου και ο τοκετός γίνεται με Καισαρική τομή. Επίσης σε επείγουσες καταστάσεις με φαινόμενα τοκετού, όπου υπάρχει διαστολή του τραχήλου και προβολή των εμβρυϊκών υμένων πραγματοποιείται επείγουσα λαπαροσκοπική περίδεση διάσωσης (rescue cerclage).

Η λαπαροσκοπική περίδεση συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης και άμεση κινητοποίηση, ελάχιστη απώλεια αίματος και ελάχιστου τραύματος. Απαιτεί όμως απόλυτα εξειδικευμένο και έμπειρο λαπαροσκοπικό χειρουργό για την πραγματοποίηση των λεπτών χειρισμών που απαιτούνται σε μια εγκυμονούσα μήτρα.

Στο κέντρο μας έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία περισσότερες από 30 περιπτώσεις λαπαροσκοπικής περίδεσης τραχήλου μήτρας, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 5 περιπτώσεις επείγουσας περίδεσης διάσωσης της κύησης με απόλυτη επιτυχία, οι οποίες δημοσιεύθηκαν και στο διεθνές περιοδικό Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol με συντελεστή απήχησης (IF) 2.435.

dzygouris ΕΣΠΑ