Διερεύνηση/ θεραπεία υπογονιμότητας

Σε όλες οι περιπτώσεις ανεξήγητης γυναικείας υπογονιμότητας, καθ’ έξιν αποβολών και αποτυχίας εξωσωματικής γονιμοποίησης πρέπει να ελέγχεται λεπτομερώς από τον Γυναικολόγο η κοιλότητα της μήτρας, διότι είναι πιθανό να βρεθούν παθολογικές καταστάσεις που δεν είχαν διαγνωσθεί προηγουμένως.

Ο Δρ. Δημήτριος Ζυγούρης, εφαρμόζει με την Ομάδα Προηγμένης Γυναικολογικής Χειρουργικής, καινοτόμες τεχνικές υψηλής εξειδίκευσης, όπως:

Ερευνητικό διαγνωστικό έλεγχο της υπογονιμότητας με την πλέον προηγμένη λαπαροσκοπική τεχνική της μίας οπής ( LESS) και διόρθωση αυτής εάν ανευρεθούν τα αίτια.

Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στις σάλπιγγες για επαναφορά της γονιμότητας  (σαλπιγγοπλαστική, πλαστική κροσσών, επαναφοράς της γονιμότητας σε περίπτωση απολίνωσης σαλπίγγων), διερεύνηση υπογονιμότητας σε συνδυασμό με Υστεροσκόπηση η/και Σαλπιγγογραφία όπου κρίνεται αναγκαίο.

Αντιμετώπιση Ινομυωμάτων με σκοπό την διατήρηση της Μήτρας η/και της Γονιμότητας με επεμβάσεις όπως: Λαπαροσκοπική Ινομυωματεκτομή, ανεξάρτητα αριθμού η μεγέθους ινομυώματος, σε συνδυασμό με Υστεροσκόπηση η/και Σαλπιγγογραφία.

Αντιμετώπιση συγγενών παθήσεων (εκ γενετής) του γυναικείου γεννητικού συστήματος με στόχο τη μελλοντική γονιμότητα.

dzygouris ΕΣΠΑ