Λεμφαδενεκτομή σε γυναικολογικό καρκίνο

Λεμφαδενεκτομή σε γυναικολογικό καρκίνο

Οι λεμφαδένες είναι όργανα του λεμφικού συστήματος τους ανθρώπινου σώματος και λειτουργούν ως φίλτρα, σταθμοί διήθησης, της λέμφου, η οποία απάγεται από τους ιστούς προς τη συστηματική κυκλοφορία μέσω των λεμφαγγείων. Η λειτουργία τους είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιπτώσεις κακοήθειας και λοίμωξης, όπου κατακρατούνται κακοήθη ή φλεγμονώδη κύτταρα.

Οι λεμφαδένες στους οποίους αποχετεύεται η λέμφος από τα έσω γεννητικά όργανα (σώμα της μήτρας, τράχηλος και ωοθήκες – σάλπιγγες) είναι οι πυελικοί και οι παρα-αορτικοί.

Οι πυελικοί λεμφαδένες περιλαμβάνουν τους λεμφαδένες του θυροειδούς βόθρου, της έξω λαγονίου, της έσω λαγονίου και της κοινής λαγονίου. Σε αυτούς αποχετεύεται η λέμφος από το σώμα και τον τράχηλο της μήτρας κυρίως και λιγότερο συχνά από τις ωοθήκες.

Οι παρα-αορτικοί λεμφαδένες περιλαμβάνουν τους λεμφαδένες πάνω από τη νεφρική φλέβα, κάτω από τη νεφρική φλέβα και τους λεμφαδένες κάτω από τη μεσεντέριο αρτηρία. Η λέμφος από τις ωοθήκες – σάλπιγγες αποχετεύεται κυρίως σε αυτούς τους λεμφαδένες και λιγότερο από τη μήτρα και τα εξαρτήματα της.

Γιατί είναι σημαντική η αφαίρεσή τους;

Η αφαίρεση των λεμφαδένων  (λεμφαδενεκτομή) είναι σημαντική γιατί σε περιπτώσεις κακοήθειας αποτελούν θέσεις μεταστάσεων ή μικρό – μεταστάσεων. Επίσης πολύ συχνά υποτροπές της νόσου εμφανίζονται στους λεμφαδένες που δεν έχουν αφαιρεθεί με στην αρχική χειρουργική επέμβαση και πολύ δύσκολα αντιμετωπίζονται στη συνέχεια.

Θεωρείται λοιπόν αναγκαία για την επίτευξη της καλύτερης επιβίωσης η αφαίρεση λεμφαδένων σε κάθε χειρουργική αντιμετώπιση γυναικολογικού καρκίνου (τραχήλου μήτρας, ενδομητρίου, ωοθηκών).

Πως γίνεται η λεμφαδενεκτομή;

Η λεμφαδενεκτομή πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση της μήτρας (Υστερεκτομή) και αποτελεί μια χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία. Οι επεμβάσεις αυτές πρέπει να γίνονται από έμπειρους εξειδικευμένους Γυναικολόγους – Ογκολόγους.  Στη διάρκεια του χειρουργείου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και εμπειρία καθώς δεν πρέπει να τραυματιστούν ζωτικής σημασίας αγγεία και νεύρα και όργανα με τα οποία είναι σε επαφή οι λεμφαδένες.

Καινοτόμες τεχνικές που εφαρμόζει ο Ιατρός

Η λαπαροσκοπική λεμφαδενεκτομή αποτελεί τα τελευταία χρόνια διεθνώς την καλύτερη επιλογή χειρουργικής αντιμετώπισης. Παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης τόσο των λεμφαδένων, όσο και των σημαντικών ανατομικών σημείων της περιοχής με σαφώς μεγαλύτερη ευκρίνεια από ότι σε ένα ανοικτό χειρουργείο. Έτσι αφαιρείται πλήρως ο λεμφαδενικός ιστός, αποφεύγοντας παράλληλα σοβαρές επιπλοκές και μόνιμες βλάβες (μουδιάσματα, μειωμένη κινητικότητα ή αισθητικότητα) μετά το χειρουργείο.

Η ογκολογική ασφάλεια της μεθόδου είναι αδιαμφισβήτητη, ενώ η ταχύτατη μετεγχειρητική πορεία και ανάρρωση εξασφαλίζει την άμεση και χωρίς καθυστέρηση έναρξη συμπληρωματικής θεραπείας (Χημειοθεραπεία ή Ακτινοθεραπεία) στις περιπτώσεις που χρειάζεται.   

Χρήση τεχνολογίας NIR/ ICG

Επιπλέον της λαπαροσκοπικής λεμφαδενεκτομής που εφαρμόζει με μεγάλη εμπειρία ο Δρ. Δ. Ζυγούρης, στην Κλινική «Αγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης όπου χειρουργεί, παρέχεται ο ειδικός εξοπλισμός για την καινοτόμο μέθοδο ανίχνευσης λεμφαδένα φρουρού με τη χρήση τεχνολογίας NIR/ ICG, συστήματος IMAGE1 S™ RUBINA K.Storz.

Ο λεμφαδένας φρουρός είναι ο πρώτος λεμφαδένας που δέχεται λέμφο από τον όγκο. Όταν βρεθεί και εξεταστεί με ταχεία βιοψία και είναι αρνητικός δεν απαιτείται εκτεταμένη λεμφαδενεκτομή, αφαίρεση δηλαδή όλων των λεμφαδένων της πυέλου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται άριστο ογκολογικό αποτέλεσμα, μειώνοντας τον χειρουργικό χρόνο και ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα επιπλοκών για την ασθενή.

dzygouris ΕΣΠΑ