Λαπαροσκοπική Ενδοσκοπική Χειρουργική μίας οπής /τομής (LESS)

Η λαπαροσκοπική χειρουργική μίας οπής/τομής – LESS (Laparo-Endoscopic-Single Site Surgery) αποτελεί την πλέον προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική τεχνική, η οποία στοχεύει στη μείωση των οπών (τομών) που γίνονται στην κοιλιά, αλλά και στη μείωση της διαμέτρου τους.

Ενώ στην κλασική λαπαροσκοπική χειρουργική πραγματοποιούνται 3-5 τομές, ανάλογα με την επέμβαση, στην χειρουργική μίας οπής/τομής, πραγματοποιείται μόνο μια τομή στο σημείο του ομφαλού, η οποία δεν ξεπερνά τα δύο εκατοστά. Από εκεί εισάγονται όλα τα ειδικά μικροεργαλεία και η κάμερα για τη διενέργεια της χειρουργικής επέμβασης. Η επιτυχής εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής, απαιτεί άκρως εξειδικευμένο χειρουργό Γυναικολόγο – Λαπαροσκόπο, με κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.

Στην ομάδα Προηγμένης Γυναικολογικής Χειρουργικής στην οποία μετέχει και την εφαρμόζει ο Δρ. Δημήτριος Ζυγούρης στην Κλινική «Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκης», από το 2009, ο Δρ. Α. Καβαλλάρης την είχε εφαρμόσει από τους πρώτους στην Ευρώπη, ενώ τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου δημοσιεύτηκαν σε διεθνή βιβλιογραφία και παρουσιάστηκαν σε διεθνή συνέδρια.

Η συγκεκριμένη χειρουργική τεχνική εφαρμόζεται σε γυναικολογικές παθήσεις όπως:

Διαγνωστική λαπαροσκόπηση

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκαλούν υπογονιμότητα και την αντιμετώπισή τους σε μία επέμβαση, καθώς και για τον έλεγχο εκ των έσω, του γυναικολογικού συστήματος. Τέτοιες είναι: η διάγνωση της βατότητας των σαλπίγγων, η διάγνωση και η θεραπεία της ενδομητρίωσης, η διάγνωση και η θεραπεία της υδροσάλπιγγας.

Χειρουργική λαπαροσκόπηση

Πλεονεκτήματα

Η επέμβαση ωστόσο, δεν συνιστάται για όλες τις γυναίκες. Αντενδείκνυται σε γυναίκες με μήτρα μεγάλου μεγέθους, σε γυναίκες με πολύ μεγάλους όγκους ωοθηκών ή με καρκίνο, σε εγκύους, σε γυναίκες με ενδοκοιλιακή αιμορραγία ή με σοβαρά καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, σε παχύσαρκες ή με πολλά προηγηθέντα χειρουργεία στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η τεχνική αυτή μπορεί να προκαλέσει ομφαλοκήλη καθώς και δυσκολία στην ολοκλήρωση κάποιων επεμβάσεων. Ωστόσο στον πολύ μεγάλο αριθμό περιστατικών που έχουν πραγματοποιηθεί δεν έχει διαπιστωθεί αντίστοιχο πρόβλημα, καθώς λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

dzygouris ΕΣΠΑ