Συγγενείς γενετικές παθήσεις

Αντιμετώπιση συγγενών (εκ γενετής) παθήσεων του γυναικείου γεννητικού συστήματος

Οι ανωμαλίες της μήτρας , των Ωοθηκών, του Κόλπου και του Αιδοίου (ανωμαλίες εκ γενετής) είναι ανωμαλίες που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του εμβρύου. Η αναγνώριση των συγγενών ανωμαλιών του γεννητικού συστήματος στη νεαρή ηλικία έχει ιδιαίτερη σημασία διότι η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή τους, συντελεί στην πρόληψη επιπλοκών που συνδέονται με τη γονιμότητα αλλά και την ψυχοσωματική κατάσταση και εξέλιξη της γυναίκας.

Η θεραπεία εξαρτάται εξολοκλήρου από τις επιθυμίες της ασθενούς, το αναπαραγωγικό της ιστορικό και τα σχέδιά της αναφορικά με τη μελλοντική της γονιμότητα.

Υπάρχουν διάφορες υστεροσκοπικές και λαπαροσκοπικές διαδικασίες για τη διόρθωση των κατασκευαστικών ανωμαλιών της Μήτρας όπως τοξοειδής μήτρα, δίκερως μήτρα, δίδελφη μήτρα, διαφραγματική μήτρα και μονόκερη μήτρα ( η κάθε περίπτωση εξετάζεται χωριστά και δεν χρήζουν όλες οι ανωμαλίες της Μήτρας διόρθωση)

Το Σύνδρομο Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) είναι μια ιδιαιτερότητα, αγενεσίας της Μήτρας και του Κόλπου ενώ υπάρχουν Ωοθήκες και Σάλπιγγες. Η Λαπαροσκοπική κολπικά υποβοηθουμένη δημιουργία νέο-Κόλπου είναι μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε για την δημιουργία δυνατότητας σεξουαλικής επαφής της ασθενούς.

dzygouris ΕΣΠΑ