Λαπαροσκοπική Υστερεκτομή χωρίς χειριστή μήτρας

Λαπαροσκόπηση είναι η τεχνολογικά εξελιγμένη τεχνική η οποία επιτρέπει στον γυναικολόγο να δει και να προβεί σε επεμβάσεις δίχως τομές, με τη βοήθεια ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων & video. Η Λαπαροσκοπική Υστερεκτομή αποτελεί πλέον την επέμβαση εκλογής (gold standard) διεθνώς για την αφαίρεση της μήτρας και του τραχήλου.

Η ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΤΡΑΣ για την αντιμετώπιση του καρκίνου της μήτρας ΑΛΛΑ και για καλοήθεις παθήσεις της μήτρα, εφαρμόστηκε πρώτη φορά παγκοσμίως από την ομάδα Προηγμένης Γυναικολογικής Χειρουργικής του Δρ. Ανδρέα Καβαλλάρη στην οποία μετέχει ο Δρ. Δημήτριος Ζυγούρης και Χειρουργούν στη Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας της Κλινικής «Άγιος Λουκάς» Θεσσαλονίκης.

Η λαπαροσκοπική Υστερεκτομή χωρίς τη χρήση χειριστή μήτρας:

dzygouris ΕΣΠΑ