Ιδιαίτερα περιστατικά Ιατρού

Παρουσίαση περιστατικού γιγαντιαίου ινομυώματος (18x10 εκ.)

Ιδιαίτερα περιστατικά Ιατρού

Μια γυναίκα 34 ετών παρουσιάσθηκε στο τμήμα μας με μια τεράστια μάζα στην κοιλιακή χώρα. Στην αμφίχειρη γυναικολογική εξέταση διαπιστώθηκε κοιλιακή μάζα που καταλάμβανε την πύελο και την κοιλιακή χώρα. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος ανέδειξε ένα ινομύωμα μήτρας διαστάσεων 18×10εκ., χωρίς καμία υποψία κακοήθειας και με τον καρκινικό δείκτη CA-125 σε φυσιολογικές τιμές.

Η ασθενής μετά την αναλυτική ενημέρωσή της, έδωσε συναίνεση για λαπαροσκοπική ινομυωματεκτομή, η οποία πραγματοποιήθηκε στην κλασική θέση λιθοτομής, χωρίς τη χρήση χειριστή μήτρας. Μετά την είσοδο της βελόνας Veress στο σημείο Pulmer, έγινε εμφύσηση CO2 και χρησιμοποιήθηκε ειδική εύκαμπτη κάμερα για την καλύτερη δυνατή ορατότητα. Η εκπυρήνιση του ινομυώματος έγινε χωρίς να γίνει διάνοιξη της ενδομήτριας κοιλότητας και ακολούθησε η σύγκλειση της μήτρας με απορροφήσιμο ράμμα. Η απομάκρυνση του ινομυώματος έγινε χρησιμοποιώντας PK (Gyrus) τεμαχιοποιητή (morcellator), χωρίς καμία διαφυγή ιστού ή αίματος στην κοιλιακή χώρα.

Η επέμβαση διήρκησε 165 λεπτά και το βάρος του ινομυώματος ήταν1.200 γραμμάρια. Δεν χρειάσθηκε μετάγγιση αίματος, καθώς η απώλεια αίματος ήταν πολύ μικρή (περίπου 200 ml) και η ασθενής κινητοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την επέμβαση. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν απολύτως ομαλή και στη γυναίκα συστήθηκε σε μελλοντική εγκυμοσύνη ο τοκετός να γίνει με καισαρική Τομή.

Βιβλιογραφία 
  1.  Kavallaris A,Zygouris D, Chalvatzas N, Terzakis E. -Laparoscopic myomectomy of a giant myoma. Clin Exp Obstet Gynecol, 2013. 40(1): p. 178-80. 

Λαπαροσκοπική ολική υστερεκτομή με διατήρηση των ωοθηκών

Ιδιαίτερα περιστατικά Ιατρού

Γυναίκα ασθενής ηλικίας 45 ετών προσήλθε στην Κλινική ”ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ” με ινομυωματώδη μήτρα και παρατεταμένες μητρορραγίες που προκαλούσαν σημαντικού βαθμού αναιμία.

Μετά από αναλυτική συζήτηση με την ασθενή, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση λαπαροσκοπικής ολικής υστερεκτομής με διατήρηση των ωοθηκών.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τους Γυναικολόγους Ογκολόγους Χειρουργούς, Δρ. Δημήτριο Ζουγούρη και Δρ. Ανδρέα Καβαλλάρη

Πρόκειται για μια σύγχρονη και καινοτόμο χειρουργική μέθοδο που παρέχει στην ασθενή γρήγορη ανάρρωση και ελάχιστο πόνο.

Η επέμβαση διήρκησε λιγότερο από 1 ώρα και την επόμενη μέρα η ασθενής εξήλθε της Κλινικής, όπου και θα μπορέσει να επανέλθει στις δραστηριότητές της σε διάστημα μιας εβδομάδος.

dzygouris ΕΣΠΑ