Λαπαροσκοπική αφαίρεση λεμφαδένα φρουρού (NIR/ICG)

Μέθοδος NIR/ICG για την ανίχνευση του λεμφαδένα φρουρού

Στη λαπαροσκοπική λεμφαδενεκτομή στην ομάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας στην Κλινική «Άγιος Λουκάς», εφαρμόζουμε την καινοτόμο μέθοδος ανίχνευσης του λεμφαδένα φρουρού με τη χρήση τεχνολογίας ειδικού φθορισμού φωτός σε συνδυασμό έκχυσης ICG (indocyanine green) για περιπτώσεις αρχόμενου καρκίνου ενδομητρίου της μήτρας και του τράχηλου της μήτρας. Στο χειρουργείο λειτουργεί ειδική ενδοσκοπική NIR/ICG κάμερα της K. Storz (video-assisted NIR/ ICG guided technique).

Ο Φρουρός Λεμφαδένας (ΦΛ) είναι ο πρώτος λεμφαδένας στον οποίο κατευθύνονται τα καρκινικά κύτταρα από τον αρχικό όγκο. Η βιοψία του αποτελεί μέρος της σταδιοποίησης του καρκίνου του μαστού στους λεμφαδένες της μασχάλης και στους γυναικολογικούς καρκίνους. Από το αν βρεθεί αρνητικός ή θετικός θα εξαρτηθεί εάν θα γίνει αφαίρεση όλων των λεμφαδένων, ή λεμφαδενικός καθαρισμός, ακτινοθεραπεία ή και χημειοθεραπεία.

Για την ανίχνευση του Φρουρού Λεμφαδένα αντικαταστάθηκε διεθνώς το ραδιενεργό τεχνήτιο και η μπλε χρωστική ουσία και γίνεται η χρήση ICG, δηλαδή η μέθοδος του φθορισμού, με ειδική κάμερα απεικόνισης εγγύς στο υπέρυθρο (near infrared, NIR). Με τη χρήση της ειδικής λαπαροσκοπικής κάμερας και χρωστικής ICG εντοπίζουμε το φρουρό λεμφαδένα με μεγάλη ακρίβεια με σκοπό τη μείωση της νοσηρότητας που προκύπτει από μία συστηματική λεμφαδενεκτομή.

Τα πλεονεκτήματα της βιοψίας του Φρουρού Λεμφαδένα με τη χρήση NIR/ ICG είναι πολλά:

dzygouris ΕΣΠΑ