Επεμβατική Υστεροσκόπηση

Η υστεροσκόπηση αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα εργαλεία καθώς επιτρέπει την άμεση επισκόπηση της κοιλότητας της μήτρας και την δυνατότητα λήψης κατευθυνόμενων βιοψιών από ύποπτες περιοχές.

Η επεμβατική υστεροσκόπηση εφαρμόζεται για:

dzygouris ΕΣΠΑ